Hoşgeldiniz. 10 Temmuz 2020 Cuma 09:23
Ortam » Ayırım Yapmama İlkesi
Ayırım Yapmama İlkesi

Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretimde fırsat eşitliği ilkesine bağlıdır. Yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde ırk, renk, cinsiyet, din, engellilik, sağlık durumu, yaş, sosyal imkanlar, soy temelinde kişilere karşı ayrım yapmaz, yapılmasına rıza göstermez. Farklılığın bir zenginlik olduğu düşüncesini kabul eder.


Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri