Hoşgeldiniz. 13 Ağustos 2020 Perşembe 06:22
Ortam » Etik
Etik

 

Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde Derslerde Uygulanacak Etik Kuralları

 

Öğrenciler dersin tüm gerekliliklerini kendileri yaparlar.    

Öğrenciler kopya çekmezler, aldatma, aşırma çarpıtma ve uydurma yapmazlar başkalarına bu konularda yardım etmezler, bu tür davranışlara göz yummazlar.

Akademik etik değerlere uymayan davranışlar aşağıdaki ana başlıklara ayrılabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

1) Kopya: Aşağıdaki davranışlar kopya kabul edilir, ancak kopya bunlarla sınırlı değildir. 

a.       Sınavlarda bir başkası ile bilgi alışverişinde bulunmak,

b.      Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgiyi kullanmak (örneğin hesap makinasına veya sıraya        bilgi (formül, metin vb.) yazmak, kullanılan tablo ve kitaplara ek bilgi yazmak gibi),

c.     Grup çalışmasına izin verilmeyen ödevlerde, projelerde ve raporlarda başka öğrencilerle beraber          çalışmak (Ortak çalışma fikir alışverişinin ötesine geçmemeli; ödevde, projede ya da raporda yapılan "iş" tümüyle öğrenciye ait olmalıdır),

d.      Bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun tamamını ya da sadece bir kısmını bir  başka öğrenciden ya da bir kaynaktan (kitap, internet, makale gibi) alıp, kendi yapmış gibi sunmak,

e.      Daha önceden notlandırılmış bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun tamamını  veya belli bir parçasını bir başkasından alıp, kendi yapmış gibi sunmak.  

2) Aldatma:Aşağıdaki davranışlar aldatma kabul edilir, ancak aldatma bunlarla sınırlı değildir.

a.       Bir sınava veya laboratuvar çalışmasına başka bir kişinin yerine girmek; ya da bir başkasının kendi  yerine bu çalışmalara girmesini sağlamak,

b.      Yoklama alınan derslerde bir başkasının yerine imza atmak, ya da bir başkasının kendi yerine imza  atmasını sağlamak,

3) Aşırma:Bir kişinin başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak ya da farkında olmadan alıp kullanması ve kendi görüşü gibi sunmasıdır.(**) Aşağıdaki davranışlar aşırma kabul edilir:

a.       Basılmış ya da internette yayımlanmış kaynaklardan kaynak belirtmeden yararlanmak,

b.      Farklı kaynaklardan yapılan alıntıları, kaynak göstermeden ve tırnak içine almadan kullanmak (örneğin “kes-yapıştır” yoluyla),

c.       Bir kaynağı, sözcüklerini değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak.

d.      Başka insanların fikirlerini, fikir sahiplerini kaynak göstermeden kullanmak.

e.     Kullanılmayan kaynakları kullanılmış gibi göstermek.

4.Çarpıtma: Kuramsal, deneysel veya ampirik bir analizin sonuçlarını doğru aktarmamak araştırmada elde edilen verileri tahrif etmek, deney veya anket yoluyla toplanan veya başka bir kaynaktan alınan veriyi değiştirerek kullanmak,araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek

5)Uydurma: Bir bilimsel araştırma yapılmadan yapılmış gibi veriler uydurmak, bunları rapor etmek veya yayınlamak,

 

Akademik etik değerlere aykırı davranışlarda bulunanlar, üniversite tarafından; “Uyarma”dan başlayıp “Okuldan atılma”ya kadar varabilecek disiplin cezalarına çarptırılabilirler. 

 

Selçuk Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Ve Yayin Etiği Yönergesi

 

 


Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri