Hoşgeldiniz. 13 Ağustos 2020 Perşembe 06:23
Bölüm » Kurullar, Komisyonlar ve Koordinatörler
Kurullar, Komisyonlar ve Koordinatörler

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEKİ  ORGANLARIN VE KOMİSYONLARIN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ


 
1. ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİNE GÖRE OLUŞTURULAN KURUL VE FONKSİYONLAR

Organ Adı/Üyeleri
 
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. H. Kürşad ERSOY
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan BİLİR SAĞ
 
Ana Bilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. H. Kürşad ERSOY (Termodinamik)
Prof. Dr. H. Selçuk HALKACI (Konstrüksiyon ve 
İmalat)
Prof. Dr. Mete KALYONCU (Makina Teorisi ve Dinamiği)
Prof. Dr. Behcet DAĞHAN (Mekanik)

Doç. Dr. Faruk KÖSE (Enerji)
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ (İmalat Müh.)

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. H. Kürşad ERSOY
Prof. Dr. H. Selçuk HALKACI

Prof. Dr. Mete KALYONCU
Prof. Dr. Behcet DAĞHAN

Doç. Dr. Faruk KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt TÜRKÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan BİLİR SAĞ

 
2. BÖLÜMÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BÖLÜM BAŞKANLIĞINCA  OLUŞTURULAN KURUL ve  KOMİSYONLAR

Bölüm Akademik Kurulu   
                                  

Bölüm Öğr. Üyeleri

Sanayi Danışmanlar Kurulu

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Bölüm Öğretim Elemanları
Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Temsilcileri

Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Ziya Şaka (Koordinatör)
Prof. Dr. RafetYapıcı
Prof. Dr. Mete Kalyoncu

Prof. Dr. Ömer Sinan Şahin
Prof. Dr. Behcet Dağhan
Dr. Öğr. Üyesi Gürol Önal
Doç. Dr. Kevser Dinçer (Raportör)
Dr. Öğr. Üyesi Koray Kavlak
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Hilmi Aksoy
Arş. Gör. Abdullah Yöngül
Arş. Gör. Sercan Doğan
Arş. Gör. Abdullah Çakan

Puantaj Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Koray Kavlak
Ders Programı Hazırlama Sorumluları
Arş. Gör. Ahmet Caner Tatar

Arş. Gör. Abdullah Yöngül
Sınav Programı Hazırlama Sorumluları
Arş. Gör. Sercan Doğan
Arş. Gör. Sercan Yağmur
Lisans Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Şefik Bilir
Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı (Uygulamalı Eğitim Koord.)
Prof. Dr. H. Kürşad Ersoy (Koordinatör)
Prof. Dr. Ömer Sinan Şahin
Do. Dr. Faruk Köse (Çift Anadal/Yandal Koord.)
Doç. Dr. Kevser Dinçer
Doç. Dr. Mehmet Bağcı (Staj Koord.)
Arş. Gör. Abdullah Yöngül

Öğrenci Değişim Programları Koordinatörlüğü
Farabi: Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Darıcı
Erasmus-Mevlana: Arş. Gör. Dr. Muharrem Hilmi Aksoy
 

Çift Anadal/Yandal Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Faruk Köse

 
İntibak Komisyonu
Prof. Dr. Behcet Dağhan  (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi M. Hilmi AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Okan DEMİR
Uygulamalı Eğitim  Komisyonu                                           
Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı (Koordinatör)
Prof. Dr. Rafet Yapıcı
Prof. Dr. Ömer Sinan Şahin
Doç. Dr. Faruk Köse
Doç. Dr. Mehmet Bağcı
Dr. Öğr. Üyesi Koray Kavlak
Dr. Öğr. Üyesi Ali Serhat Ersoyoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Okan Demir
Arş. Gör. Dr. Seyit Mehmet Demet

 
Staj Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Serhat ERSOYOĞLU (Koordinatör)
Arş. Gör. Osman ÖZTÜRK
Arş. Gör. İlker GÖKTEPELİ
Arş. Gör. Mevlüt Aydın
Laboratuvarlar ve Atölye Koordinatörlüğü
Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı (Koordinatör)

Doç. Dr. Mehmet Bağcı
 
Lisansüstü Eğitim Komisyonu
Prof. Dr. H. Kürşad Ersoy (Koordinatör)
Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı
Prof. Dr. Mete Kalyoncu (Makina YL ve Doktora Programları Lisansüstü Öğrenci Koodinatörü)
Prof. Dr. Ömer Sinan Şahin
Doç. Dr. Kevser Dinçer
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Darıcı
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Hilmi Aksoy

 


Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri