Hoşgeldiniz. 13 Ağustos 2020 Perşembe 04:54
Bölüm » Özgörev (Misyon)
Özgörev (Misyon)

 

Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Özgörevi (Misyonu):

Global şartlarda başarılı olmak için gerekli bilgi ve yeteneklerle donatılmış,

Çağdaş tasarım ve mühendislik araçlarını kullanarak karşılaştığı tasarım ve mühendislik problemlerinin üstesinden gelebilen,

Karşılaştığı sorunların teknik boyutlarının yanında evrensel ve toplumsal boyutlarını da algılayabilen,

Faaliyetlerinin sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini değerlendirebilen,

İş yaşamında tercih edilen,

Etkin iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın, vizyon sahibi, kendini yenileyebilen, proaktif, girşimci  ve inovatifmakine mühendisleri yetiştirmek,

Yürüttüğümüz araştırma çalışmaları ile insanlığın refahına, sürdürülebilir kalkınmaya, bölgemizin ve  ülkemizin gelişimine ve dünya barışına katkıda bulunmaktır.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Özgörevi (Misyonu):

Mühendislik Fakültesinin öz görevi; öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi; mühendislik ve mimarlık görevlerini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iş alanlarında tercih edilen; analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış; azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş; mühendislik ve mimarlık uygulamaları için modern araçları kullanma yeteneğine sahip; çevre, sağlık, güvenlik ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş; iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır.

Mühendislik Fakültesi; lisans eğitiminin yanında, bilimsel gelişmenin itici gücü olan lisans üstü eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslar arası kabul gören çalışmalar yaptırarak mühendislik ve mimarlık bilim ve teknolojisine katkı sağlama, teknoloji geliştirme, bölgesel ve ulusal mühendislik ve endüstriyel problemlere çözüm getirme hedeflerini görev edinmiştir.
Bu hedeflere ulaşmak üzere, nitelikli araştırıcılardan oluşan akademik insan gücünü arttırmak gayretindedir. Mühendislik Fakültesi yönetimi, bu öz görevi yerine getirebilmek üzere öğrencilerine gerekli alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımını hazırlamak için çaba harcamaktadır.

 

 

Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri