Hoşgeldiniz. 10 Temmuz 2020 Cuma 09:44
Araştırma » Bilimsel Araştırma Projeleri
Bilimsel Araştırma Projeleri

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜBİTAK 1001 PROJELERİ (2006-2012)

Proje Adı Proje Yürütücüsü/
Giyilebilir Alt Ekstrem Dışİskelet (exo-skeleton) Geliştirilmesi 108M134 Yürütücü: Doç.Dr. Mete Kalyoncu
Baskı plakasına süzdürme çubuğu eklenmesiyle alaşımlıalüminyum sacların hidro şekillendirme yöntemi ile şekillendirilebilme kabiliyetinin artırılması 108M516 Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Selçuk HALKACI
Kompresörlü Soğutucularda PerformansıArtırmak için Genleştirici Olarak Ejektör Tasarımıve Ejektörün Performansa Etkisinin Deneysel Araştırılması  Yürütücü: Doç.Dr. H.Kürşad Ersoy
Küre ve Küreler Etrafında Oluşan Daimi Olmayan AkışYapısıve Kontrolünün PIV Yöntemiyle İncelenmesi Yürütücü: Doç.Dr. Muammer Özgören
Karbon Nano Tüplerin ve Bn Nano Disklerin Flaman Sarım Karbon Elyaf Takviyeli-Epoksi Nanokompozit Borularda İç Basınç Yükleme Davranışı ve Düşük Hızlı Darbe Yükü Altında Enerji Absorpsiyon Kapasitesine Etkisi Yürütücü: Prof.Dr. Ahmet Avcı
Ilık Hidromekanik Derin Çekmede Sıcaklık, Sıvı Basıncı Ve Baskı Plakası Kuvvetinin Prosese Ve Üretilen Parçalara Etkilerinin Araştırılması 212M913 Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Selçuk HALKACI

 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DPT DESTEKLİ PROJELER (2004-2011)

Proje Adı Dönem
Testere ile Kesmede Talaş Kaldırma Veri Tabanı Oluşturulması, Malzeme Tanıma Sisteminin Geliştirilmesi, Yeni Kesme Teknolojilerinin uygulanması 2004
Seramik Köpük Gaz Yakıcılar ve Alev Simülasyonu 2005-2006
Selçuk Üniversitesi İmalat Sistemleri Otomasyonu Ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, Araştırma Ve Uygulama Merkezinin Altyapısının Güçlendirilmesi 2006
İleri Tarım Teknolojilerinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırma İçin Alt Yapı Projesi 2007-2008
Echinacea Bitkisinin Endüstriyel Kullanımı 2007-2009
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (Üniversiteye ait projede rol alındı) 2009-2012

 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KAYNAKLI TEZ VE ARAŞTIRMA PROJELERİ 2008

Proje No Proje Adı Proje Yürütücüsü/ BÜTÇESİ
08401034 Karşıt Akışlı Kaskad Ranque – Hılsch Vorteks Tüpün Performansının İncelenmesi Arş.Gör.Dr. Kevser DİNÇER 8.000 TL

 
2009 

Proje No Proje Adı Proje Yürütücüsü/
Yardımcı Yürütücüsü
BÜTÇESİ
09101004 Güneş Enerjisi kaynaklı soğutma sisteminin performansının deneysel incelenmesi Doç.Dr.Rafet YAPICI 22.000 TL
09101005 Alüminyum Alaşımlı Saçların Sekilendirme Sınır Diyagramlarının Kalınlığa ve Eğriliğe Göre Değişiminin İncelenmesi Prof.Dr. H. Selçuk HALKACI Arş.Gör. Murat DİLMEÇ 15.000 TL
09101008 Çelik/Bronz Talaş Kompozit Malzemenin Sürtünme ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması Prof.Dr. Ahmet AKDEMİR Arş.Gör. Hakan Burak KARADAĞ 24.000 TL
09101030 Düşük Hızlı Darbe Sonrası Yama İle Tamir Edilmiş Filaman Sarım CTP Kompozit Boruların İç Basınç Altındaki Hasar Davranışı Prof.Dr. Ahmet AVCI Öğr.Gör.Memduh KARA 24.000 TL
09101034 Frezeleme İşlemlerinde Bir Zeki Adaptif Kontrol Yaklaşımı Prof.Dr. Ali ÜNÜVAR
Arş.Gör. Behiye SÜRE
24.000 TL
09101048 Karlanma Şartları Altında Çalışan Farklı Kanat Formları İçin Kanatlı Boru Evaporatörlerin Performansının İyileştirilmesi Prof.Dr. Kemal ALTINIŞIK Arş.Gör.Dilek Nur ÖZEN 24.000 TL
09101053 Kompozit Yama İle Tamir Edilmiş Yüzey Çatlaklı Fileman Sarım Borularda Yorulma Davranışları Yrd.Doç.Dr. Behçet DAĞHAN Öğr.Gör. Berrin GÜNAYDIN 18.000 TL
09201004 Aluminiyum Matriksli Kısa Çelik Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Özellikleri ve Kırılma Davranışları Prof.Dr. Ahmet AVCI
Reşad GÜLÜZADE
12.000 TL
09201046 Al 2024 Al 5754 Alaşımlı Alüminyum Saçların Şekillendirilebilme Kabiliyetinin Araştırılması Prof.Dr. H.Selçuk HALKACI Mevlüt TÜRKÖZ 6.000 TL
09201049 Bor Karbür Nanopartiküllerin ve Karbon Nanotüplerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Prof.Dr. Ahmet AVCI
S. Egemen KARABULUT
6.000 TL
09201050 Karbon Nanotüpler Kullanılan Organik Fotovoltaik Güneş Pillerinde Fotovoltaik Özellikler Prof.Dr. Ahmet AVCI
Adem YAR
6.000 TL
09201132 Konveksiyon tipi bir kurutma sisteminin tasarım ve imalatı Prof.Dr.Şefik BİLİR 6.000 TL
09101056 Çeşitli tarım ürünlerinin kuram karekteristik eğrilerinin belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.Selçuk DARICI 12.000 TL
09201127 Tarım Ürünlerinin kurutma karekteristiklerinin belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.Selçuk DARICI 6.000 TL
09401047 Ark deşarj metoduyla Karbon Nanotüp ve Bor Karbür Nanotüp Sentezi Prof.Dr. Ahmet AVCI 30.000 TL
09401013 Saç metallerin şekillendirme sınır diyağramlarının belirlenmesi Prof.Dr. H. Selçuk HALKACI 20.000 TL
09401048 Deprem etkisi altındaki yapılarda meydana gelen titreşimlerin kontrolü ve deneysel olarak incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Mete KALYONCU 24.000 TL
09401051 Farklı geometrik yapılardaki karşıt akış Ranquehilsch vorteks tüpünde sıcaklık ayrışımının deneysel incelenmesi Arş.Gör.Dr. Kevser DİNÇER 18.000 TL

2010

Proje No Proje Adı Proje Yürütücüsü/
Yardımcı Yürütücüsü
BÜTÇESİ
10401090 Vakum İnfüzyon Prosesi İle Üretilmiş Kompozit Malzemelerin Mekanik Özellikleri ve Yüzey Çentikli Hasar Davranışı Yrd.Doç.Dr. Gürol ÖNAL 30.000
10401091 Polimer Nanofiber/Plastik Kompozitlerin Üretimi , Mekanik Özellikleri ve Hasar Analizi Prof.Dr. Ahmet AVCI 30.000
10201030 Konya İli İçin Güneş ve Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Kullanımının Araştırılması Doç.Dr. Muammer ÖZGÖREN Necip UYSAL 6.000
10201042 Katı İyonik Oksit Yakıt Hücreleri İçin Nanokompozit Seramiklerin Üretimi ve Karakterizasyonu Prof.Dr. Ahmet AKDEMİR
Şenol DURMUŞOĞLU
12.000
10201043 Devulkanize Atık Araç Tekerlek Lastiklerinin Sürtürme ve Aşınma Özelliklerine Revulkanizasyon Parametrelerinin Etkisi Prof.Dr. Ahmet AKDEMİR
Fazliye KARABÖRK
12.000
10201062 Düşük Hızlı Darbe Hasarlı Filaman Sarım Hibrid Boruların İç Basınç Altında Yorulma Davranışı Prof.Dr. Ahmet AKDEMİR Lokman GEMİ 10.000
10201076 Kompozit Pernoların Bozulma Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin İMREK Abdullah ERTEN 6.000
10201089 Aşındırıcı Parçacık Akış Metodu İle İşlem Parametrelerinin 4140 Çeliğinden Yapılmış Tüfek Borularının Yüzey Kalitesine Etkisinin İncelenmesi
Prof.Dr. Ahmet AVCI
Bülent DOĞAN
6.000
10201114 Aisi 304 Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Ali Serhat ERSOYOĞLU
Ahmet Alper YONTAR
6.000
10201147 Gümüş Nanopartiküllerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Prof.Dr. Ahmet AVCI
Mustafa YER
6.000
10101009 Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemelerin Erozyon Aşınma Davranışının İncelenmesi Yrd. Doç.Dr. Hüseyin İMREK Arş.Gör.Mehmet BAĞCI  

 


Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri