Hoşgeldiniz. 13 Ağustos 2020 Perşembe 06:28
Aday Öğrenci » Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenci Adayımız,

Öncelikle, bölümümüz web portalini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosu ve öğretim kalitesi yönüyle ülkemizin en güçlü makine mühendisliği bölümlerinden biridir. Bölümümüzün yaklaşık 1200 lisans programı öğrencisi bulunmaktadır.

Enerji, İmalat ve Konstrüksiyon, Mekanik, Makine Teorisi ve Dinamiği, Termodinamik isimli 5 ana bilim dalından oluşan bölümümüzün güçlü bir öğretim kadrosu vardır. Fakültemizin en güçlü öğretim üyesi kadrosuna sahip olan bölümümüzde 10 profesör, 4 doçent, 9 yardımcı doçent,  1 öğretim görevlisi, 2 doktor araştırma görevlisi, 15 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüz faaliyetleri öğretim, araştırma ve kamu ve endüstri kuruluşları ile işbirliği eksenlerinde yürütülmektedir.

Bölümümüzde lisans düzeyinde iki program yürütülmektedir. Bu programlar: Makine Mühendisliği 1. öğretim ve 2. öğretim programlarıdır.

Bölümümüz tarafından yürütülen lisansüstü programlar: Makina Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans programı ve Makine Mühendisliği Doktora Programıdır.

Mezunlarımızın önemli bir kısmı bölümümüzde lisansüstü çalışma yapmaktadır.

Bölümümüzün 1. ve 2. öğretim programlarının öğretim dili %30 İngilizce’dir.

Bölümümüzde izlenen ders planı ve ders müfredatları sanayiden, işverenlerden, mezunlarımızdan gelen geri beslemeler ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak sürekli güncellenmektedir. Öğrencilerimize son sınıfta çok farklı alanlarda 40’a yakın teknik seçmeli ders içinden istediklerini seçme fırsatı tanımaktayız. Bölümümüzdeki öğrencilere çok sayıda seçmeli ders içinden seçim yapma imkanı verdiğimiz için öğrenciler ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. 3. sınıf müfredatında yer alan Sosyal Seçmeli dersler kapsamında öğrencilerimiz resim, fotoğrafçılık, iletişim, edebiyat, fotoğrafçılık, heykel, çinicilik, hat sanatı, hafızada tutma teknikleri, hukuk, psikoloji, sosyoloji vb. alanlarda istedikleri 2 dersi seçebiliyor.

Son sınıf öğrencilerimizin ders programları bölgedeki sanayi kuruluşlarında çalışmalarını sağlayacak şekilde oluşturulmakta, bu sayede, öğrencilerimizin gerçek iş ortamı içinde yetişmesi sağlanmaktadır. Konya ili ülkemizin sanayi alanındaki en dinamik ve hızlı gelişen illerinden biri olma özelliği ile öğrencilerimize mesleğinde deneyim kazanma ve iş bulma konusunda önemli avantajlar sağlıyor.

Son sınıf ve 3. sınıf öğrencilerimizin bir kısmı bir sanayi kuruluşunda çalışmaktadır. Son sınıf müfredatında yer alan bitirme projelerini takım çalışması şeklinde ve çoğunluğu sanayicilerin ihtiyacı olan konularda vermekteyiz. Bir çok bitirme projesinde tasarımı yapılan ürünün prototipinin üretimi yapılıyor. Her öğrenci, son sınıfta 7 seçmeli ders almak zorunda olup tüm seçmeli derslerde en az bir proje, sunum, dönem ödevi vb. uygulama çalışması yaptırılmakta. Böylece, mühendisliğin en önemli fonksiyonu olan tasarım konusunda öğrencilerimizin üstün niteliklere ve deneyime sahip olması, Türkçe veya İngilizce sunum yapma, doküman hazırlama, proje planlama, takım çalışması yapma, çatışma yönetimi vb. konularda gelişmesi sağlanmakta. Öğrencilerimiz 4. sınıfta iki adet ana tasarım deneyimi verilen proje dersi almaktadır.

Ayrıca, öğrencilerimize 1. sınıf sonunda 15 iş günü, 2. sınıf sonunda 30 işgünü, 3. sınıf sonunda 15 iş günü zorunlu staj yaptırıyoruz.

Derslerde makina mühendisliği ile ilgili profesyonel yazılımların öğretilmesine önem veriyoruz. Öğrencilerimiz Autocad, Solidworks, CATIA, FLUENT, MATLAB, ANYS, LABVIEW vb. bir çok profesyonel yazılımı kullanmasını öğrenerek deneyim kazanıyor. Tüm öğrencilerimiz CNC tezgahların programlanması konusunda bilgi ve deneyim kazanarak mezun oluyor.

Mezunlarımızın elektrik ve elektronik konusunda yeterli düzeyde bilgi ve deneyim kazanmasına gösteriyoruz. Öğrencilerimize Elektrik Mühendisliğinin Temelleri dersini vermenin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Laboratuvar çalışmaları yaptırarak uygulama konusunda deneyim kazanmalarını sağlıyoruz.

Son sınıfta verilen Mekatronik Sistemler dersi tüm öğrencilerin almakla zorunlu olduğu bir ders. Bu derste öğrencilerimize PC, PLC, PIC vb. hesaplama  mimarilerini kullanmasını öğretiyor, Rduino vb. prototipleme platformlarından en az birini öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu derste, tüm öğrencilerimizin bir mekatronik sistemin tasarımını yaparak üretmesini ve çalıştırmasını sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerle teknik, sosyal ve kişisel gelişimini tamamlamasına da özel önem veriyoruz. Bölümümüz öğrencileri Selçuk Üniversitesindeki çok sayıda öğrenci topluluğunda yönetici veya öğrenci olarak görev almakta. Öğrencilerimizden bazıları öğrenci toplulukları bünyesinde güneş enerjili otomobil yarışları, robot yarışmaları vb. etkinliklere katılmakta. Öğrencilerimiz, sadece bölümümüz öğrencilerinin üyesi olduğu Makina Mühendisliği Klübünde görev alarak organizasyon ve yönetim yeteneklerini geliştirmekte, kişisel gelişimini sağlamakta. Bölümümüz, öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerle gelişimini sağlamak üzere çok sayıda teknik ve sosyal faaliyet düzenliyoruz. Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi, öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerle gelişimini sağlamak için eğitim, teknik gezi, sosyal etkinlik vb. faaliyetlere önemli destekler sağlamaktadır. Öğrencilerimiz öğrenci üye olarak MMO Konya Şubesinin imkanlarından yararlanabilmektedir.

Öğretim planımıza Sosyal Sorumluluk Uygulaması isimli ders ile öğrencilerimizin toplumun her hangi  bir sorununa çözüm getirecek bir proje geliştirerek projeyi uygulamasını bekliyoruz.

Öğretim planımızda yer alan Presentation Techniques dersinde öğrencilerimizin makina mühendisliği ile ilgili bir konu hakkında araştırma yaparak araştırma sonuçlarını Türkçe ve İngilizce rapor ve sözlü sunum şeklinde aktarmasını sağlayarak öğrencilerimizin iletişim yeteneklerini geliştirmeye çaba harcıyoruz.  

Her yıl, bölümümüzdeki başarılı öğrenciler arasından seçtiğimiz 3-5 öğrenciyi öğrenci asistan olarak istihdam ediyor, hem belli miktarda ücret almalarını hem de özgüven kazanmalarını sağlıyoruz.

Bölüm olarak her yıl en az 20-30 seminer veya etkinlik düzenleyerek öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlere katılımını, teknik ve sosyal yönden gelişimini sağlıyoruz.

Bölümümüz öğrencileri çift anadal ve yandal öğrenimi alma hakkına sahiptir. Öğrencilerimiz, müracaat şartlarını sağlamak koşuluyla bir Çift Anadal programına devam ederek Makina Mühendisliği diploması yanında başka bir anadalın (Örneğin: İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği vb.) diplomasını alabiliyor. Öğrencilerimiz, müracaat şartlarını sağlamak koşuluyla bir yandal programına devam ederek Makine Mühendisliği Diploması ile birlikte başka bir alanda (Örneğin: İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği vb.) sertifika alabiliyor.

Öğrencilerimizin Erasmus vb. değişim programlarına katılarak Avrupa, ABD vb. ülkelerdeki üniversitelerde 1 veya 2 yarıyıl geçirerek uluslararası deneyim kazanmalarına önem veriyor, bu konuda bize ulaşan tüm kontenjanları kullanmaya çaba sarfediyoruz.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, teknolojik iş fikri olan üniversite öğrencileri ve mezunlarına fikirlerini gerçekleştirmeleri için TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği Programı kapsamında 100.000 TL’ye kadar hibe şeklinde girişim sermayesi desteği vermektedir. TEKNOGİRİŞİM programına 2009 ve 2010 yıllarında en çok proje gönderen üniversiteler içinde ODTÜ birinci, Selçuk Üniversitesi ikinci üniversitedir.Selçuk Üniversitesi, öğrencileri en çok TEKNOGİRİŞİM desteği alan üniversiteler arasında yer almaktadır. Konya ili, TEKNOGİRİŞİM programında en çok projesi desteklenen ilk beş ilden biridir. TEKNOGİRİŞİM Sermaye Destek programı tarafından bugüne kadar desteklenen Selçuk Üniversitesi kaynaklı 25 projenin 7’si bölümümüz öğrencileri tarafından önerilmiştir.

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından yürütülen çok sayıda TÜBİTAK ve DPT destekli bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır.

Selçuk Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2008 yılında uygulamaya konulan SAN-TEZ Sanayi Tezleri Destekleme Programından en çok projesi desteklenen üniversitelerden biridir. SAN-TEZ programı, üniversitelerdeki yüksek lisans veya doktora tezlerinin sanayinin ihtiyacı olan konularda yürütülmesini desteklemek üzere uygulamaya konulmuştur. Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerince yönetilen toplam 10 SAN-TEZ Projesinin 5'i bölümümüz bünyesinde yürütülmektedir.

Bölümümüz öğretim üyeleri, yurt içindeki ve dışındaki bir çok üniversitedeki bilimsel araştırma projelerinde de görev almıştır.

Bölümümüz öğretim elemanlarının bilimsel araştırma çalışmaları kapsamında ürettiği bilginin kamu ve endüstri kuruluşlarına aktarılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, bölümümüzde yürütülen lisans ve lisans üstü seviyedeki tez çalışmalarının konusunu sanayinin ihtiyaçlarından seçmeye çaba sarfediyoruz. Bölümümüzde yürütülen bir çok tez çalışması kamu veya sanayi kuruluşlarının teknik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülmektedir. Bu çalışmaların önemli kısmı SAN-TEZ, TEKNOGİRİŞİM, TÜBİTAK gibi destek programları tarafından desteklenmektedir.

Üniversitemiz yurt imkanları yönünden önemli avantaja sahip. Çok makul ücretlerle Üniversitemiz Kampüsü içindeki S.Ü. Vakfı Yurtları ve Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalabilirsiniz. Konya ilinde makul ücretlerle kaliteli hizmet veren çok sayıda özel yurt bulunmakta. Üniversite kampüsümüzün hemen karşısındaki Bosna Hersek Mahallesi, Türkiye’de eşi az bulunur bir öğrenci mahallesidir. Bu mahallede kaliteli özel öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeler, outlet mağazaları, çarşı, pazar vb. çok gelişmiş sosyal ve ekonomik doku bulunmaktadır.

Kısacası, öğrencilerimize çok iyi bir gelecek hazırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akademisyen, araştırmacı, yönetici, bürokrat ve teknik eleman olarak çalışan çok sayıda mezunumuz var. Mezunlarımız sınavlarda yüksek başarı seviyesine sahip olduğu için son yıllarda çok sayıda mezunumuzun üniversitelerde araştırma görevlisi olduğunu görmekten mutlu oluyoruz.

Üniversitemizde, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölümlerden biri olmanın, bölgemiz ve ülkemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet sunmanın gururunu taşıyoruz.

Bu duygular içinde bizi ziyaret ettiğiniz için tekrar teşekkür eder, bölümümüzü tercih etmenizden onur duyacağımızı belirtir,  telefon, E-posta vb. yöntemlerle bizimle iletişim kurma konusunda tereddüt etmemenizi özellikle ifade eder, tüm arkadaşlarım adına sağlık, başarı, esenlik ve güzellikler dilerim.
 
Prof.Dr. Ziya ŞAKA
Bölüm Başkanı

makina@selcuk.edu.tr
Tel: 0 332 223 27 50


Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri